TĚŽBA LUPKU

těžba​​​​​Lupek těžený na odvale bývalého dolu Týnec ve Zbůchu u Plzně je prohořelou směsí převážně jílovců, prachovců a pískovců. Těží se a nakládá pomocí nakladače LIEBHERR a CAT D6H. Po rozdružení na třídicí soupravě se nakládá přímo na místě odběratelům.

Lupek se používá v původním stavu, nebo tříděný v různých frakcích jako vyrovnávací podsypový materiál pro stavby komunikací a budov, násypy, zásypy a obsypy.

V původním stavu je těžený lupek (dle ČSN 721002) štěrk s příměsí jemnozrnné hlinitopísčité zeminy.

stroje​​​​​Pro dopravu volně loženého lupku na místo stavby je možné použít nákladní automobily dodavatele T 815 nebo LIAZ buď solo nebo jako soupravy s přívěsem. Hlavními odběrateli lupku jsou stavební firmy.

Mezi největší akce patřila dodávka pro stavbu přivaděče dálnice D 5 v úseku Nýřany, výstavba prodejního centra Olympia v Černicích, hypermarketu Carrefour, montážního závodu Panasonic na Borských polích v Plzni, golfového hřiště v Dýšiné a další.

Dokumenty k nahlédnuti:

Vznik_lupku.pdf (25kb)

Chemický rozbor lupku.pdf (150kb)

Měření obsahu nuklidu.pdf (265kb)

Prohlášení o shodě.pdf (31kb)

Zhutnovací proces.pdf (273kb)

CENOVÁ NABÍDKA
tříděných a netříděných druhů ( včetně nakládky)

C E N Í K

 

TŘÍDĚNÝCH A NETŘÍDĚNÝCH LUPKŮ

platnost od 12.10.2020

 

Odval TÝNEC:

 

zrnitost                       jednotka                   cena bez DPH                         cena s DPH (21%)

 

netříděný                         t                                66,- Kč/t                                80,-Kč/t

0 -  4 mm                          t                              124,- Kč/t                              150,- Kč/t

0 - 11mm                          t                              124,- Kč/t                              150,- Kč/t

0 - 22mm                          t                              124,- Kč/t                              150,- Kč/t

0 – 63 mm                        t                              124,- Kč/t                              150,- Kč/t

4 – 11 mm                        t                              165,- Kč/t                              200,- Kč/t

11 – 22 mm                      t                              165,- Kč/t                              200,- Kč/t

32 – 63 mm                      t                              165,- Kč/t                              200,- Kč/t

22 – 120 mm                    t                              115,- Kč/t                              140,- Kč/t

 

 

Uvedené ceny jsou včetně nakládky.                                            

Balení: volně ložené 

Doprava: odběratel: vlastní

                 dodavatel: dle dohody

 

KONTAKTNÍ OSOBA

Jaroslav Šedivec
dopravní středisko
Plzeňská 437
330 22 Zbůch

Tel.: +420 377 936 154
Mobil: +420 602 182 354

E-mail: dopravazud@seznam.cz

PROVOZNÍ DOBA

Provozní doba se liší dle ročního období, při větším odběru je možná úprava dle požadavku odběratele.