TĚŽBA LUPKU

těžba​​​​​Lupek těžený na odvale bývalého dolu Týnec ve Zbůchu u Plzně je prohořelou směsí převážně jílovců, prachovců a pískovců. Těží se a nakládá pomocí nakladače LIEBHERR a CAT D6H. Po rozdružení na třídicí soupravě se nakládá přímo na místě odběratelům.

Lupek se používá v původním stavu, nebo tříděný v různých frakcích jako vyrovnávací podsypový materiál pro stavby komunikací a budov, násypy, zásypy a obsypy.

V původním stavu je těžený lupek (dle ČSN 721002) štěrk s příměsí jemnozrnné hlinitopísčité zeminy.

stroje​​​​​Pro dopravu volně loženého lupku na místo stavby je možné použít nákladní automobily dodavatele T 815 nebo LIAZ buď solo nebo jako soupravy s přívěsem. Hlavními odběrateli lupku jsou stavební firmy.

Mezi největší akce patřila dodávka pro stavbu přivaděče dálnice D 5 v úseku Nýřany, výstavba prodejního centra Olympia v Černicích, hypermarketu Carrefour, montážního závodu Panasonic na Borských polích v Plzni, golfového hřiště v Dýšiné a další.

Dokumenty k nahlédnuti:

Vznik_lupku.pdf (25kb)

Chemický rozbor lupku.pdf (150kb)

Měření obsahu nuklidu.pdf (265kb)

Prohlášení o shodě.pdf (31kb)

Zhutnovací proces.pdf (273kb)

CENOVÁ NABÍDKA
tříděných a netříděných druhů ( včetně nakládky)

zrnitost cena bez DPH cena s DPH
netříděný lupek 59,00 Kč/t 71,00 Kč/t
0 - 4 mm 79,00 Kč/t 96,00 Kč/t
0 - 11 mm 99,00 Kč/t 120,00 Kč/t
0 - 22 mm 99,00 Kč/t 120,00 Kč/t
0 - 63 mm 99,00 Kč/t 120,00 Kč/t
4 - 11 mm 149,00 Kč/t 180,00 Kč/t
11 - 22 mm 149,00 Kč/t 180,00 Kč/t
32 - 63 mm 139,00 Kč/t 168,00 Kč/t
22 - 120 mm 119,00 Kč/t 143,00 Kč/t

Ceny jsou smluvní, možné změny podle konkrétní dohody a odebíraného množství.

CENOVÁ NABÍDKA
dopravy a mechanizace

typ vozu - stroje sazba bez DPH sazba s DPH
Kč/km do 125 km/ za směnu Kč/hod. Kč/km do 125 km/ za směnu Kč/hod.
TATRA T 815 - sklápěč 34,00 580,00 40,80 696,00
         
Výše uvedené ceny jsou smluvní. V případě větších nebo dlouhodobějších zakázek lze dohodnout jejich výši dle konkrétních provozních podmínek.
typ vozu - stroje sazba bez DPH sazba s DPH
Kč/hod. Kč/km Kč/hod. Kč/km
Autojeřáb AV 14 (T 815) 750,00 + 35,00 900,00 + 42,00
Kolový nakladač L 564 1500,00   1800,00  
Dozer CAT D6H XL 1500,00   1800,00  

nakladač CAT IT62H                    1300,00                                     1573,00

 

 

Výše uvedené ceny jsou smluvní. V případě větších nebo dlouhodobějších zakázek lze dohodnout jejich výši dle konkrétních provozních podmínek.

KONTAKTNÍ OSOBA

Jaroslav Šedivec
dopravní středisko
Plzeňská 437
330 22 Zbůch

Tel.: +420 377 936 154
Mobil: +420 602 182 354

E-mail: dopravazud@seznam.cz

PROVOZNÍ DOBA

Provozní doba se liší dle ročního období, při větším odběru je možná úprava dle požadavku odběratele.